تألیف کتاب" Cartilage: From Biology to Biofabrication" در انتشارات Springer توسط جناب آقای دکتر محمدرضا باغبان اسلامی نژاد و سرکار خانم دکتر سیده سمانه حسینی

تصویر خبرمتن کامل خبر:
جناب آقای دکتر محمدرضا باغبان اسلامی نژاد سرکار خانم دکتر سیده سمانه حسینی موجب افتخار است که تبریکات صمیمانه خود را به مناسبت تألیف کتاب' Cartilage: From Biology to Biofabrication' در انتشارات Springer حضور شما اساتید گرامی اعلام داریم. اراده خلل ناپذیر و روحیه جستجوگر، مراتب دانش و توانایی‌های علمی شما، آثار ارزشمندی را به جامعه علمی کشور عرصه کرده است که همگی شایسته تقدیر هستند. از درگاه خداوند منّان توفیقات روزافزون و سلامتی شما را خواستاریم. با تشکر معاونت پژوهش و فناوری پژوهشگاه رویان


تاریخ انتشار خبر : 1402/07/02