جستجو

 نشریات

مستندات

فرم ها و دستورالعمل های پژوهشی

 • آموزشی

  فرم ارتقا مرتبه علمی جهاد دانشگاهی

  فرم ارتقاء- وزارت بهداشت 1392.06.18

  فرم ارتقاء- وزارت علوم 1396.08.18

  فرم تقاضای تدریس اعضاء هیئت علمی پژوهشگاه رویان در دانشگاه های کشور 1392.06.18

  فرم درخواست استفاده از تسهیلات آموزشی 1392.06.18

  فرم درخواست ترفیع پایه پژوهشگاه رویان

  فرم درخواست دوره آموزشی 1393

  فرم شماره 1-هیأت اجرایی جذب 1392.06.18

  کاربرگ تقاضای ترفیع پایه سالانه اعضای هیأت علمی جهاددانشگاهی 96

 • پژوهشی

  فرم درخواست بررسی طرح‌نامه پژوهشی/پایان نامه مرتبط با حیوانات آزمایشگاهی در کمیته‌ها/کارگروه‌های اخلاق در پژوهش

  کتاب گزارش فعالیت های پژوهشگاه رویان سال 1400

  گزارش فعالیت‌های پژوهشگاه رویان سال 1401

  فرم تخصیص اعتبار طرح های پژوهشی ویژه پژوهشکده علوم تولیدمثل

  فرم تسویه حساب پرسنلی ( سرباز امریه، سرباز نخبه، پرسنل تمام وقت پژوهشی)

  فرم اخلاق: پرسشنامه بررسی جنبه های اخلاقی پژوهشهای جنینی، سلولی و مولکولی

  فرایند پیشنهاد طرح فناورانه و طرح کلان

  آئین نامه اجرایی سفرهای خارجاز رویان

  فرم پیشنهاد طرح های فناورانه

  فرم اخلاق: پرسشنامه بررسی جنبه های اخلاقی پژوهشهای مداخله ای

  فرم اخلاق: پرسشنامه بررسی جنبه های اخلاقی پژوهشهای مشاهده ای

  فرم پیشنهاد طرح کلان ملی

  آئین نامه تخصیص اعتبار

  فرم ارزیابی طرح فناورانه

  فرم اخلاق: مشخصات طرح دانشجویی

  فرم اخلاق: مشخصات طرح پژوهشی

  فرم تخصیص اعتبار طرح های فناورانه

  آئین نامه قرارداد حق التحقیق

  آئین نامه هزینه پرسنل

  آدرس دهی فارسی و انگلیسی مقالات پژوهشگاه رویان

  آموزش گزارش نهایی طرح ( ویرایش سال 1396)

  ارزشیابی پاره وقت (96)

  ارزشیابی حق التحقیق (96)

  ارزشیابی کارشناس 96

  ارکان 16 گانه رضایت نامه مطالعات کارآزمایی بالینی

  طرحنامه پژوهشی (ویرایش بهار1399)

  دفترچه راهنمای آزمون GLP

  روند اجرای پایان نامه دانشجویی در پژوهشگاه رویان 93/3/28

  فرم معرفی نامه خدمات تخصصی اپیدمیولوژی

  فرم ارائه سخنرانی یا پوستر و شرکت در همایش ها

  فرم ارزشیابی 1398

  فرم ارزشیابی اعضای هیئت علمی 1396

  فرم ارزشیابی پژوهشگران سال 96

  فرم ایمنی زیستی

  فرم پیشنهاد انتشار کتاب

  فرم پیشنهاد تبدیل یافته های پژوهشی به دانش فنی

  فرم تخصیص اعتبار طرح های پژوهشی1397 (شورای مالی گروه/پژوهشکده)

  فرم تسویه حساب (پایان نامه، رساله، فلوشیپ، پسادکتری، فرصت مطالعاتی)

  فرم تسویه حساب به عنوان سخنران یا ارئه دهنده پوستر

  فرم تشویق مقاله

  فرم تشویق کتاب

  فرم چکیده مقاله به زبان فارسی

  فرم خدمات آزمایشگاه

  فرم درخواست گواهی پژوهشی

  فرم دستور العمل اعلام اختتام طرح/ پایان نامه

  فرم گزارشات مقطعی طرح 1392/05/15

  فرم مجوز تبدیل وضعیت 1392.06.18

  فرم مجوز دفاع دانشجو

  فرم مشخصات دانشجو جهت درج در کتاب (آموزش در پژوهشگاه رویان)

  فرم های اخلاق در پژوهش

  فرمت گزارش نهایی ویرایش 1397

  قوانین ارزشیابی وزارتین و سایر نهادهای ارزیابی کننده پژوهشگاه در خصوص سقف پذیرش خلاصه مقالات مراکز تحقیقاتی در سال 94

  متمم آئین نامه استفاده از تسهیلات سفر ویژه اعضای هیئت علمی جهت ارائه مقاله در کنگره های بین المللی

  مجوز دفاع طرح 94

  معرفی نامه دانشگاه

  مکمل ارزشیابی هیات علمی

  نسخه راهنمای ثبت اطلاعات پژوهشی پژوهشگران در سامانه وب 1394

  کاربرگ ارزیابی طرحنامه گروه تخصصی پزشکی (فارسی و انگلیسی)

  کاربرگ ارزیابی گزارش نهایی طرح های گروه های پژوهشی

 • مرکز خدمات تخصصی علوم حیوانات آزمایشگاهی

  فرم های بخش حیوانات آزمایشگاهی

  هزینه های مرکز خدمات تخصصی علوم حیوانات آزمایشگاهی

 • آزمایشگاه و کارشناسان

  لیست آزمایشگاه ها و کارشناسان پژوهشکده تولید مثل 1394

  لیست آزمایشگاه ها و کارشناسان پژوهشکده زیست فناوری اصفهان 1394

  لیست نام آزمایشگاه ها و کارشناسان پژوهشکده سلول های بنیادی و طب پیوند1394

  نسخه راهنمای کارشناسان آزمایشگاه های پژوهشگاه رویان 1394

 • فرم های اتوماسیون اداری فرزین

  فرم های موجود در اتوماسیون اداری فرزین

 • خدمات آزمایشگاه

  هزینه تست بررسی کروموزومی در موارد مختلف درآزمایشگاه مرجع سیتوژنتیک (Core Facility) پژوهشگاه رویان

  فرم تحویل رده های سلولی جهت بررسی کاریوتایپ (سال99)

  هزینه خدمات آزمایشگاه

 • ساير

  Annual Report

  آئین نامه ظرفیت اعضای هیات علمی پژوهشگاه رویان برای پذیرش دانشجویان

  آیین نامه نگارش گزارشات

  ایمنی زیستی

  پرسشنامه مشخصات برنامه های حضوری آموزش مداوم بمنظور تعیین امتیاز

  شرح و قیمت خدمات قابل ارائه وابسته به بانک خون عمومی بندناف رویان

  فرم بانک آنتی بادی

  فرم پرداخت حق الزحمه تولید دستگاه پمپ سرنگی

  فرم پیشنهاد کارگاه آموزشی/سمینار/کنگره پژوهشکده سلول های بنیادی

  فرم پیشنهاد کارگاه آموزشی/سمینار/کنگره پژوهشکده علوم تولیدمثل

  فرم خیرین پژوهش سلامت رویان

  فرم درخواست پوستر کارگاه ها/سمینارها

  فرم دریافت نمونه از مرکز درمان ناباروری

  فرم صلاحیت عمومی

  فرم کوچک مولکول ها (small molecules)

  گزارش فعالیتهای آموزشی و پژوهشی اعضاء هیئت علمی- وزارت بهداشت 1392.06.18

  مجموعه ضوابط مرتبط با اجرای برنامه و بودجه سال 1394 حوزه معاونت پژوهشی- آموزشی

  نحوه بهره مندی از خدمات آزمایشگاههای وابسته به پژوهشکده گروهها

تماس با ما

کاربران آنلاین بازدید در روز جاری بازدید در ماه جاری بازدید تا به امروز