تجلیل از پیشکسوتان بنام حوزه‌های تولیدمثل، سلول‌های بنیادی و زیست‌فناوری در کنگره بین‌المللی رویان

تصویر خبرمتن کامل خبر:
در افتتاحیه بیست و چهارمین کنگره و جشنواره بین‌المللی رویان که با حضور، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، رییس جهاددانشگاهی، معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت برگزار شد در راستای تقدیر از دانشمندان پیشکسوت و بنام ایرانی در حوزه‌های فعالیت این پژوهشگاه از پروفسور ملک حسینی بنیان‌گذار و پدر پیوند اعضا در ایران و پیشکسوت حوزه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی، پروفسور افلاطونیان پیشکسوت حوزه پزشکی تولیدمثل و پروفسور مهبودی پیشکسوت حوزه زیست‌فناوری تجلیل شد.


تاریخ انتشار خبر : 1402/06/11