ثبت "فرآورده سلولی سوسپانسیون تزریقی ریکالرسل" به نام شرکت سل تک فارمد توسط سازمان غذا و دارو ایران

تصویر خبرمتن کامل خبر:
همکاران گرامی در شرکت سل تک فارمد بدین وسیله خبر مسرت بخش موافقت 'ثبت فرآورده سلولی سوسپانسیون تزریقی ریکالرسل' با نام غیر اختصاصی ' سوسپانسیون تزریقی سلول های زنده کراتینوسیت و ملانوسیت اتولوگ' به نام شرکت سل تک فارمد توسط سازمان غذا و دارو ایران را تبریک عرض می نماییم. از درگاه ایزد منان توفیق روزافزون تمامی بزرگواران را برای خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی ایران اسلامی را مسالت داریم. با تشکر معاونت پژوهش و فناوری پژوهشگاه رویان


تاریخ انتشار خبر : 1402/04/10