نشست دبیر جدید ستاد توسعه فناوری های پزشکی بازساختی و سلول های بنیادی با هیأت رئیسه پژوهشگاه رویان

تصویر خبرمتن کامل خبر:
به منظور توسعه برنامه‌ها و اهداف مشترک، دبیر ستاد توسعه فناوری‌های پزشکی بازساختی و سلول‌های بنیادی با هیأت رئیسه پژوهشگاه رویان دیدار کرد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه رویان، دکتر احسان عارفیان، دوشنبه پنجم تیرماه با هیأت رئیسه و مدیران علمی پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی دیدار کرد. در این نشست صمیمانه ابتدا رئیس پژوهشگاه رویان، دکتر عبدالحسین شاهوردی، حضار جلسه را که شامل معاونت‌های آموزش، پژوهش و فناوری، درمان و خدمات تخصصی، مدیر گروه پژوهشی پزشکی بازساختی، مسئول مرکز توسعه فناوری محصولات پیشرفته سلولی و رئیس پژوهشکده سلول‌های بنیادی بودند معرفی کرد؛ پس از آن، حضار در خصوص فعالیت‌ها و برنامه‌های مشترک و نحوه همکاری‌های آموزشی، پژوهشی و درمانی آینده و همچنین چالش‌های پیش رو به بحث و تبادل نظر پرداختند. در ادامه این نشست، دبیر ستاد توسعه فناوری‌های پزشکی بازساختی و سلول‌های بنیادی مباحثی را درباره وضعیت فعلی، گلوگاه ها، نیازمندی‌ها و همچنین تغییر نگرش توسعه این علم در آینده بیان کرد. دکتر عارفیان با بیان اینکه پژوهشگاه رویان بدون شک یکی از بازیگران اصلی حوزه سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی در کشور و منطقه است از بیان اعلام همکاری دوستانه پژوهشگاه رویان با ستاد توسعه فناوری‌های پزشکی بازساختی و سلول‌های بنیادی اظهار خشنودی کرد.


تاریخ انتشار خبر : 1402/04/06