انعقاد تفاهم نامه همکاری بین مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران و مرکز دیابت پژوهشگاه رویان

تصویر خبرمتن کامل خبر:
رئیس مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران (IBB) و ریاست کرسی دیابت یونسکو از مرکز دیابت پژوهشگاه رویان بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه رویان، دکتر علی اکبر موسوی موحد روز سه شنبه هفتم تیر ماه از مرکز اپیدمیولوژی باروری، درمانگاه تخصصی دیابت و کارگروه بیودیسکاوری پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی واقع در ساختمان گلزار بازدید کرد. این بازدید با هدف امضاء تفاهم نامه همکاری‌های مشترک پژوهشگاه رویان و مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران انجام شد. از مفاد این تفاهم نامه علاوه بر موارد مختلف پژوهشی، فناورانه و آموزشی، می‌توان به همکاری‌های ملّی و بین المللی در پژوهش‌های دیابت و برنامه ریزی برای ترویج علم در حوزه دیابت و همچنین فعالیت در حوزه دیپلماسی علمی اشاره کرد.


تاریخ انتشار خبر : 1402/04/07