فراخوان حمایت از تجاری سازی طرح های فناورانه

تصویر خبرمتن کامل خبر:
فراخوان حمایت از تجاری سازی طرح های فناورانه در حوزه: جوانی جمعیت و فرزندآوری، سلول ها و شبه بافت های مهندسی شده و اصلاح نژاد دام. جهت ارسال طرح و یا کسب اطلاعات بیشتر و مطالعه آئین نامه حمایت از طرح های پژوهشی، به سایت طرح تقسیم کار ملی به آدرس BIODCPORTAL.COM مراجعه فرمائید.


تاریخ انتشار خبر : 1402/02/31