اعطای امتیاز بنیاد ملی نخبگان به انتشارات پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی

تصویر خبر

بدینوسیله به استحضار می رساند به آثار منتشر شده توسط پژوهشگاه رویان از سوی بنیاد ملی نخبگان امتیاز لازم جهت دریافت تسهیلات توسط استادان، دانشجویان و پژوهشگران اعطا می گردد.متن کامل خبر:


تاریخ انتشار خبر : 1401/09/01