عقد تفاهم نامه میان وزارت آموزش و پرورش و پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی‎‎

تصویر خبرمتن کامل خبر:
نظر به اهمیت تربیت، پرورش و آموزش مناسب دانش آموزان، آینده سازان کشور عزیزمان و نسل تاثیر گذار در جریان حرکتی نظام جمهوری اسلامی ایران در گام دوم انقلاب اسلامی، و نیز اهتمام و توجه ویژه مقام معظم رهبری در جهت دهی صحیح فکری این عزیزان، و همچنین وجود زمینه های همکاری مشترک و هم افزایی مابین وزارت آموزش و پرورش و پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی در انجام فعالیتهای علمی- فرهنگی، در راستای تفاهم نامه وزارت آموزش و پرورش و جهاد دانشگاهی در اردیبهشت سال 1401، و با هدف توانمندسازی هر چه بیشتر فکری و علمی جامعه دانش آموزی و معلمین عزیز، امروز 29 آبان ماه، سند همکاری در قالب تفاهم نامه بین وزارت آموزش و پرورش و پژوهشگاه رویان منعقد گردید.


تاریخ انتشار خبر : 1401/08/29