افزایش ضریب تأثیر نشریه "Cell Journal" پژوهشگاه رویان (2021)

تصویر خبرمتن کامل خبر:
نشریه بین‌المللی پژوهشگاه رویان با نام (Yakhteh) CELL Journal، به عنوان یک نشریه علمی- پژوهشی با دسترسی آزاد، توسط کمیته اعتبار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۹۹۹ تأیید شد و روند انتشار آن تاکنون با ۸۰۰ عنوان مقاله علمی داوری‌شده، ادامه یافته است. این نشریه بین‌المللی در حوزه‌های موضوعی علوم سلولی، مولکولی، سلول‌های بنیادی، پزشکی بازساختی، ژنتیک، زیست‌شناسی مولکولی، زیست‌شناسی سلولی و بیوشیمی، مقاله منتشر می‌کند. ضریب تأثیر این نشریه برای دومین سالی متوالی افزایش یافت. کلاریوت آنالیتیکس، موسسه معروف به ISI در جدیدترین گزارش خود، ضریب تأثیر این نشریه را ۳.۱۲۸ اعلام کرد.


تاریخ انتشار خبر : 1401/04/12