ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی در هفدهمین فراخوان خود درنیمه دوم سال جاری(1400)، از طرح های پژوهشی حمایت می کند.

تصویر خبرمتن کامل خبر:
ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی در هفدهمین فراخوان حمایت از طرح های پژوهشی خود (نیمه دوم سال 1400) از طرح های پژوهشی در حوزه ¬های زیر حمایت می کند: · توسعه روش ها و ابزارهای ارتقاء و توانبخشی شناختی با نگاه ویژه به غربالگری، تشخیص و توانبخشی اختلالات روانپزشکی با استفاده از رویکردهای علوم اعصاب و علوم شناختی · طرح پژوهشی دسته ج (مجموعه ای از پایان¬ نامه های کارشناسی ارشد و دکترا که رسیدن به یک هدف مشترک و مشخص در حوزه شناختی را هدف قرار داده اند) ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی در چارچوب این فراخوان از تمامی محققان حوزه علوم و فن آوری های شناختی خواست تا با توجه به فراخوان مورد نظر، فرم پیشنهاد طرح را دریافت و تکمیل کرده و در بازه زمانی 1400/10/15 لغایت 1400/10/25 (غیر قابل تمدید)، از طریق کارتابل کاربری خود در سایت ستاد بارگذاری نمایند. در این فراخوان همچنین توصیه شده است که محققان نسبت به تکمیل فرم پیشنهاد طرح بر اساس فایل راهنمای هر فراخوان اقدام نمایند و تاریخ اعلام شده فقط برای بارگذاری فایل تکمیل شده می باشد. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://cogc.ir مراجعه فرمایند.


تاریخ انتشار خبر : 1400/10/13