دکتر بسام بشیر ابراهیم،‌ وزیر آموزش عالی و پژوهش‌های علمی سوریه، شفیق دیوب، سفیر سوریه در ایران، یسار عابدین، رییس دانشگاه دمشق،‌ صبح امروز (19 آبان‌ماه 1400) از پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی بازدید کردند.

تصویر خبرمتن کامل خبر:
وزیر آموزش عالی و پژوهش‌های علمی سوریه در بازدید از پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی ضمن استقبال از برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک گفت: اگر بتوانیم توافق‌نامه‌های مشترک را طبق نیاز و فعالیت هر دانشگاه (در کشور سوریه) تنظیم کنیم، زمینه همکاری مشترک بسیار خوب و استفاده از ظرفیت جهاد دانشگاهی در حوزه‌های مختلف فراهم می‌شود. دکتر بسام بشیر ابراهیم،‌ وزیر آموزش عالی و پژوهش‌های علمی سوریه، شفیق دیوب، سفیر سوریه در ایران، یسار عابدین، رییس دانشگاه دمشق،‌ صبح امروز (19 آبان‌ماه 1400) از پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی بازدید کردند. در این بازدید، دکتر حمیدرضا طیبی، رییس جهاد دانشگاهی، ‌دکتر محمدرضا پورعابدی، معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی، دکتر غلامرضا اسماعیلی جاوید، مدیرکل دفتر تخصصی علوم پزشکی جهاد دانشگاهی، دکتر عبدالحسین شاهوردی، رییس پژوهشگاه رویان و جمعی از اعضای هیأت علمی این پژوهشگاه حضور داشتند. وزیر آموزش عالی و پژوهش‌های علمی سوریه و هیأت همراه علاوه بر بازدید از بخش‌های مختلف پژوهشگاه رویان، در جریان فعالیت‌های شاخص علمی و فناوری جهاد دانشگاهی در حوزه‌های مختلف قرار گرفتند.


تاریخ انتشار خبر : 1400/08/19