عرض تبریک خدمت جناب آقای دکتر سید مسعود نبوی به مناسبت چاپ مقاله در مجله The Lancet Neurology ‎‎

تصویر خبرمتن کامل خبر:
جناب اقای دکتر سید مسعود نبوی با سلام و احترام بسی مایه خرسندی است که حاصل تلاش و کوشش مجدّانه و عالمانه جنابعالی و همکاران گرامی در گروه پزشکی بازساختی که کنام انجام این تحقیق را فراهم آورده اند، بصورت مقاله ی ارزشمند با عنوان: Safety, tolerability, and activity of mesenchymal stem cells versus placebo in multiple sclerosis (MESEMS): a phase 2, randomised, double-blind crossover trial در مجله The Lancet Neurology با ضریب تاثیر 44.182 منتشر شده است. موفقیت و پیشرفت همه جانبه جنابعالی و سایر همکاران گرامی را بویژه در زمینه تولیدات علمی و ارائه خدمات نوین درمانی آرزومندیم. با تشکر معاونت پژوهش و فناوری پژوهشگاه رویان


تاریخ انتشار خبر : 1400/08/09