معرفی مقاله جناب آقای دکتر مسعود وثوق بعنوان مقاله برتر در نشریه Trends in Endocrinology & Metabolism

تصویر خبرمتن کامل خبر:
جناب آقای دکتر مسعود وثوق با سلام و احترام ، پذیرش، چاپ و معرفی مقاله در خور توجه جنابعالی بعنوان مقاله برتر در نشریه'Trends in Endocrinology & Metabolism' با ضریب تاثیر 11/641 را که منجر به مزین نمودن جلد مجله مذکور با تصویر این مقاله شده است؛ ما را بر آن داشت تا ضمن تبریک و آرزوی توفیق در تمام درجات علمی و پژوهشی از حضرتعالی تقدیر به عمل آید. ان شاالله در سایه پروردگار بتوانید هر روز بهتر از دیروز در کاوش و پویایی علمی سرزمین عزیزمان گام‌های مؤثرتری بردارید. با تشکر معاونت پژوهشی و فناوری، پژوهشگاه رویان


تاریخ انتشار خبر : 1400/06/20