انتصاب شایسته سرکار خانم دکتر مریم شاه حسینی به عنوان سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم پایه و فناوری های نوین علوم پزشکی جهاددانشگاهی

تصویر خبرمتن کامل خبر:
سرکار خانم دکتر مریم شاه حسینی با سلام و احترام بدین وسیله انتصاب شایسته سرکارعالی را به عنوان سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم پایه و فناوری های نوین علوم پزشکی راکه نشان از تعهد و توانمندی های سرکارعالی می‌باشد، تبریک عرض می‌نمائیم. امید است در سایه الطاف الهی در پیش بردن اهداف علمی دانشکده و جامعه دانشگاهی موفق و سربلند باشید. با آرزوی توفیق الهی معاونت پژوهش و فناوری پژوهشگاه رویان


تاریخ انتشار خبر : 1400/06/15