"جایزه فرزانه در حوزه علوم زیست‌پزشکی" در سال 1400 به دکتر سیما رافتی سیدی یزدی، عضو هیأت علمی انستیتو پاستور ایران اهدا شد

تصویر خبرمتن کامل خبر:
جایزه فرزانه در حوزه علوم زیست‌پزشکی' با هدف تجلیل و بزرگداشت مقام والای بانوان فرهیخته این سرزمین و در جهت گرامیداشت و الگوسازی تلاش‌ها شخصیت ارزنده زنده‌یاد 'دکتر پروانه فرزانه'، عضو هیأت علمی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران وابسته به جهاد دانشگاهی در سال ۱۳۹۹ شکل گرفت. جایزه فرزانه در حوزه علوم زیست‌پزشکی بر مبنای آثار یا دستاوردهای برجسته نظری یا کاربردی در حوزه زیست‌پزشکی و صرفاً به بانوان اهدا می‌شود. دکتر سیما رافتی سیدی یزدی، عضو هیأت علمی انستیتو پاستور ایران به پاس تلاش‌ها و تحقیقات گسترده ایشان در 'انگل لیشمانیا و تهیه واکسن جهت کنترل لیشمانیوز پوستی از طریق دست‌ورزی‌های ژنتیکی'، به عنوان برنده دومین دوره جایزه فرزانه در حوزه علوم زیست‌پزشکی انتخاب شدند. منتخب اولین دوره جایزه فرزانه نیز دکتر الهه الهی از دانشگاه تهران بودند. انجام فراخوان و تأمین اعتبار این جایزه در سال ۱۴۰۰ توسط معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام شده است. دکتر معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و استاد دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اهداف شکل‌گیری جایزه فرزانه گفت: همانطور که دکتر فرزانه، شخصیتی الهام‌بخش و الگویی برای جامعه هستند، این جایزه نیز می‌تواند الهام‌بخش و امیدآفرین باشد. این ویژگی روح‌های بزرگ است که نه تنها شکست را نمی‌پذیرند، بلکه بعد از زمین خوردن، بلند شده و به حرکت ادامه می‌دهند؛ درد و مشکل را در جامعه انتشار نمی‌دهند و برعکس، انتشاردهنده امید و تلاش هستند. خوشحالم که در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری این توفیق را داشتیم تا از جایزه فرزانه حمایت کنیم. جایزه فرزانه در دو دوره اخیر (سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹) به همراه جشنواره ملی زن و علم و جایزه‌ای که به نام پروفسور مریم میرزاخانی نامگذاری شده است، اعطا می‌شود.


تاریخ انتشار خبر : 1400/05/04