اخذ موافقت اصولی درمانگاه تخصصی دیابت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تصویر خبرمتن کامل خبر:
با کمال مسرت و افتخار اخذ موافقت اصولی درمانگاه تخصصی دیابت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را به تمامی همکاران پژوهشگاه رویان تبریک عرض نموده و یقین داریم به همت همه عزیزان شاهد کسب موفقیت ها و اثربخشی این درمانگاه خواهیم بود. با تشکر معاونت پژوهش و فناوری


تاریخ انتشار خبر : 1400/04/24