انتشارات پژوهشگاه رویان ده ساله شد

تصویر خبرمتن کامل خبر:
انتشارات پژوهشگاه رویان با هدف نشر آثار علمی صاحب‌نظران، اساتید و دانشجویان در زمینه‌های علوم سلولی، پزشکی تولیدمثل و زیست‌فناوری جانوری در تیر ماه 1390 پروانه‌ی انتشارات را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت و فعالیت خود را آغاز کرد. انتشارات پژوهشگاه رویان از این تاریخ تاکنون 47 عنوان کتاب در حوزه‌های مختلف به چاپ رسانده است. از میان این آثار، یک عنوان کتاب کاندید دریافت جایزه‌ی کتاب فصل شده است. همچنین چند عنوان کتاب دیگر به کسب جوایز متعدد شدند که عبارت‌اند از: 1. مبانی علوم حیوانات آزمایشگاهی: دریافت جایزه‌ی کتاب شایسته‌ی تقدیر از بیست‌وششمین دوره کتاب فصل، تابستان 1392؛ 2. هیستوفیزیولوژی دستگاه تولیدمثل مؤنث: دریافت جایزه‌ی کتاب برگزیده در بیست و هفتمین جشنواره‌ی کتاب سال دانشجویی، پاییز 1399؛ 3. زیست‌شناسی و پزشکی ترمیمی: دریافت جایزه‌ی کتاب شایسته‌ی تقدیر در بیست و هفتمین جشنواره‌ی کتاب سال دانشجویی، پاییز 1399؛ 4. انجماد اسپرم انسان: دریافت جایزه‌ی کتاب شایسته‌ی تقدیر در بیست و هفتمین جشنواره‌ی کتاب سال دانشجویی، پاییز 1399.


تاریخ انتشار خبر : 1400/04/21