معرفی 5 طرح‌ دانشجویی پژوهشگاه رویان بعنوان برگزیدگان جشنواره دانشجویی طب تولیدمثل یزد در سال 1400

تصویر خبر

بدینوسیله معرفی طرح‌های دانشجویی پژوهشگاه رویان را بعنوان برگزیدگان جشنواره دانشجویی طب تولیدمثل یزد در سال 1400 شامل طرح‌های دانشجویی: آقای سید امیدرضا موسوی و خانم ها سارا خالقی و کیمیا پدیدار از پژوهشکده علوم تولیدمثل، خانم فائزه مروجی از پژوهشکده زیست شناسی و فناوری سلول‌های بنیادی و خانم زهرا درمیشون نژاد از پژوهشکده زیست فناوری، و همچنین معرفی پوستر خانم ندا امامی از پژوهشکده علوم تولیدمثل را بعنوان پوستر برگزیده در نهمین کنگره بین المللی طب تولیدمثل یزد را به نامبردگان و اساتید گرامی آنان تبریک عرض نموده، توفیق روزافزون بزرگواران را از درگاه حضرت حق آرزومندیم. امید است در فتح قلّه های رفیع علم و دانش به جایگاه بایسته و شایسته نائل آیند. پژوهشگاه رویان، معاونت پژوهش و فناوریمتن کامل خبر:


تاریخ انتشار خبر : 1400/02/25