نگارش فصل اول از کتاب polycystic ovary syndrome causes, diagnosis and management در انتشارات NOVA توسط سرکارخانم دکتر پوپک افتخاری یزدی و نویسندگان همکار

تصویر خبر

سرکار خانم دکتر پوپک افتخاری یزدی موجب افتخار است که تبریکات صمیمانه خود را به مناسبت نگارش فصل اول از کتاب: polycystic ovary syndrome causes, diagnosis and management با عنوان: An update on low-grade inflammation and oxidative stress, as consequences of insulin resistance and hyperandrogenism, in the pathogenesis of polycystic ovary syndrome را در انتشارات NOVA حضور سرکارعالی و نویسندگان همکار اعلام داریم. از درگاه خداوند منّان توفیقات روزافزون و سلامتی سرکارعالی و همکارن گرامی را خواستاریم. با تشکرمتن کامل خبر:


تاریخ انتشار خبر : 1400/02/23