نشان خدمت در حوزه سلامت از سوی اداره کل سلامت شهرداری تهران در سال 1400به پژوهشگاه رویان اعطا شد.

تصویر خبرمتن کامل خبر:
نشان خدمت در حوزه سلامت از سوی اداره سلامت شهرداری تهران به پژوهشگاه رویان اعطا شد. به همت اداره کل سلامت شهرداری تهران و به مناسبت یک قرن فعالیت بلدیه در تهران از پیشکسوتان حوزه سلامت و مراکز دارای قدمت در ارائه خدمات سلامت محور به شهروندان با اهدای «نشان خدمت» تقدیر می‌شود. این بار و روز سه‌شنبه هفتم اردیبهشت نوبت پژوهشگاه رویان بود که در مراسم کوچکی با حضور دکتر زینب نصیری، مدیرکل اداره سلامت شهرداری تهران و معاون ایشان و جمعی از مقامات شهرداری منطقه چهار، این نشان به پاس سی‌سال خدمات پژوهشگاه رویان به دکتر عبدالحسین شاهوردی رئیس پژوهشگاه اعطا شد. مقامات اداره کل سلامت شهرداری همچنین در خصوص مباحث آموزشی با رویکرد پیشگیری و سلامت آمادگی خود را برای همکاری با پژوهشگاه رویان اعلام کردند.


تاریخ انتشار خبر : 1400/02/07