چاپ گزارش علمی برگزاری بیست و یکمین کنگره بین المللی پژوهشگاه رویان سال 1399 در نشریه Bio Essays

تصویر خبرمتن کامل خبر:
بدنبال برگزاری کنگره بین المللی رویان در شهریور سال 1399، کمیته علمی کنگره موفق به چاپ گزارش برگزاری کنگره بصورت مشترک با چهارمین کنگره بین المللی ژنتیک در نشریه Bio Essays شد. این گزارش حاوی اطلاعات علمی در رابطه با بخش های مختلف دو کنگره علوم تولیدمثل و سلول‌های بنیادی پژوهشگاه رویان است که دبیران علمی آن سرکار خانم دکتر فیروزه احمدی و سرکار خانم دکتر لیلا منتظری به همراه همکارانشان به این مسئله همت گماردند. در نهایت ضمن تبریک چاپ این گزارش که می‌تواند الگویی برای سایر برنامه های علمی در سطح ملی و بین المللی باشد، از زحمات دبیران محترم علمی کنگره و سایر همکاران گرامی و همچنین معاون آموزشی و گروه اجرایی همکار سپاسگزاری می‌گردد. از خداوند متعال برای تمامی بزرگواران توفیق روز افزون مسئلت می‌نمایم. دکتر پروانه افشاریان معاون پژوهش و فناوری


تاریخ انتشار خبر : 1400/01/22