انتخاب شایسته فصل نهم از کتاب Applications of Biomedical Engineering in Dentistry به نگارش جناب آقای دکتر محمدرضا باغبان اسلامی نژاد به عنوان فصل برگزیده سال 2020 توسط انتشارات Springer

تصویر خبرمتن کامل خبر:
استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمدرضا باغبان اسلامی نژاد موجب افتخار است که تبریکات صمیمانه خود را به مناسبت انتخاب شایسته فصل نهم از کتاب Applications of Biomedical Engineering in Dentistry با عنوان'3D printing in dentistry' توسط انتشارات Springer را بعنوان فصل برگزیده سال 2020، حضور حضرتعالی و نویسندگان همکار اعلام داریم.اراده خلل ناپذیر و روحیه جستجوگر، مراتب دانش و توانایی‌های علمی شما، آثار ارزشمندی را به جامعه علمی کشور عرصه کرده است که همگی شایسته تقدیر هستند. از درگاه خداوند منّان توفیقات روزافزون و سلامتی حضرتعالی و همکارن گرامی را خواستاریم. با تشکر


تاریخ انتشار خبر : 1399/12/18