حمایت از پایان‌نامه‌های دکتری مرتبط با حوزه سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی

تصویر خبرمتن کامل خبر:
ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی از پروپوزال‌های مصوب دکتری در راستای اهداف و اولویت‌های مصوب ستاد حمایت به عمل می‌¬آورد. پروپوزال‌هایی که در زمینه‌های ژن درمانی، ایمونوسل تراپی، مهندسی بافت، سلول درمانی و فرآورده های سلولی و تجهیزات فنی حوزه سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی از تاریخ 98/07/01 الی 99/07/15 در دانشگاه‌های کشور مصوب شده و مشمول شرایط آیین‌نامه هستند می‌توانند از تاریخ 99/06/10 تا تاریخ 99/07/30 مستندات خود را در سامانه ارسال پایان نامه‌های دکتری ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی ثبت نمایند. بر اساس روند اجرایی و آیین‌نامه حمایت از پایان‌نامه‌ها، پروپوزال¬‌های ثبت شده، پس از داوری توسط شورای پژوهشی ستاد مورد بررسی قرار گرفته و از پروپوزال‌های منتخب تا سقف 400.000.000 ریال حمایت به عمل می‌آید. خواهشمند است پیش از ارسال طرح، حتما آیین نامه حمایت از پایان‌نامه‌های دکتری مرتبط با حوزه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی را به دقت مطالعه فرمایید. • دریافت فرمت نامه میزان حمایت دانشگاه/پژوهشگاه/مرکز تحقیقات • دریافت فرم پروپوزال • دریافت کد عضویت در سامانه ثبت اطلاعات فعالین حوزه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی • دریافت آیین نامه حمایت از پایان‌نامه‌های دکتری مرتبط با حوزه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی لینک اطلاعات: stemcell.isti.ir/ZED


تاریخ انتشار خبر : 1399/06/24