برگزیده شدن جناب آقای دکتر مهدی توتونچی و جناب آقای دکتر روح الله فتحی (عضو هیات علمی و مدیر نمونه) از پژوهشگاه رویان به عنوان جهادگران نمونه در چهلمین سالگرد تاسیس جهاددانشگاهی در سال 1399

تصویر خبر

در مراسم چهلمین سالگرد تاسیس جهاددانشگاهی در تاریخ چهارشنبه 15 مردادماه 1399جناب آقای دکتر مهدی توتونچی و جناب آقای دکتر روح الله فتحی از پژوهشگاه رویان به عنوان جهادگران نمونه (عضو هیات علمی و مدیر نمونه) معرفی شدند.متن کامل خبر:


تاریخ انتشار خبر : 1399/05/15