قرارگیری دو مقاله جناب آقای دکتر محمدحسین نصر اصفهانی در شمار پربازدیدترین مقالات در مجله Andrologia

تصویر خبرمتن کامل خبر:
جناب آقای دکتر محمدحسین نصر اصفهانی با سلام و احترام، بسی مایه خرسندی است که حاصل تلاش مجدّانه و عالمانه جنابعالی و سایر همکارانتان،انتشار دو مقالهی پربار با عناوین: Effects of branched-chain amino acid supplementation and/or aerobic exercise on mouse sperm quality and testosterone production و Effect of aerobic exercise, low‐fat and high‐fat diet on the testis tissue and sperm parameters in obese and nonobese mice model به عنوان بخشی از معلومات جهانی در شمار پربازدیدترین مقالات در مجله Andrologia قرار گرفت . بدینوسیله از زحمات جنابعالی که در اعتلای علم و دانش کوشا بوده اید، تشکر و قدردانی گردیده و برای شما آرزوی موفقیت روزافزون از درگاه ایزد منان داریم. و من الله التوفیق


تاریخ انتشار خبر : 1399/02/21